POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ WWW.WALDIN.PL1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.


2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Waldemar Zawada, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Waldin: Waldemar Zawada, z siedzibą przy: Rozbórz Długi 66B, NIP: 792-000-22-77 (zwany dalej: „Właściciel").


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

-Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem kontaktu.     
-Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej także RODO.      
-Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych innym podmiotom.             
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.        
-Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.      
-Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, w każdej formie (w szczególności pisemnie, e-mailem, telefonicznie). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.  
-Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.         
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu prowadzenia z Państwem kontaktu. W przypadku niepodania danych nie istnieje możliwość prowadzenia z Państwem kontaktu.     
-Dalsze szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym odnoszące się konkretnie do przetwarzania Państwa danych osobowych i zakresu tego przetwarzania, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;

b. zawarcia umowy;

c. dokonania rozliczeń;

d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.


III. COOKIES


Aby nasze strony internetowe, nasza aplikacja mobilna oraz udostępnione w nich narzędzia funkcjonowały poprawnie, a także aby prezentować informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom wynikającym z historii Twojej aktywności na naszych stronach, używamy technologii znanej jako "cookies". Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia (np. telefonu, tabletu), w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Ciebie lub Twojej przeglądarki lub zapamiętywania historii Twoich aktywności na naszych stronach internetowych,naszej aplikacji lub interakcji z naszymi treściami i komunikatami.

Korzystamy także z innych podobnych technologii jak piksele, wtyczki, tagi, web beacons.Łącznie technologie te będziemy dalej nazywać cookies. Ze względu na cykl życia cookies są: sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) lub trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej). Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, cookies mogą być: własne – ustawiane przez nasze serwery internetowe, albo stron trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron.
Za pośrednictwem naszych cookies oraz cookies stron trzecich mogą być rejestrowane i przechowywane następujące informacje o Tobie: informacje techniczne dotyczące Twojego urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia urządzenia, w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki internetowej), dane dotyczące Twoich aktywności na naszych stronach (m.in. czas i długość wizyty na stronie, odwiedzane podstrony, towary dodane do koszyka), informacje o interakcjach z udostępnianymi przez nas treściami (np. obejrzanymi reklamami, zgodach które wyraziłeś lub o otwarciu korespondencji, którą od nas otrzymałeś (np. wiadomości e-mail lub SMS), kliknięcia na link znajdujący się w niej).
Cookies pomagają nam uczynić Twoje interakcje z naszymi narzędziami płynnymi i tak osobistymi, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania. Możemy także wykorzystywać cookies w celu rozpoznawania Twojej przeglądarki lub urządzenia, przechowywania informacji na temat Twoich preferencji, dostarczania pewnych funkcji i zbierania informacji na temat Twoich interakcji z nami w Internecie, korzystania z udostępnianych przez nas treści i odbierania komunikacji od nas.
Korzystamy z cookies w poniższych celach: Świadczenia żądanych przez Ciebie usług (tzw. ściśle niezbędne cookies) Są one niezbędne, aby umożliwić Ci korzystanie z naszych usług na stronach internetowych (w tym umożliwić ci korzystanie z pewnych funkcjonalności oraz uzyskiwania dostępu do obszarów bezpiecznych). Korzystamy z własnych niezbędnych cookies m.in. aby umożliwić Ci dokonanie zapłaty za zamówienie, zapamiętywać Twój koszyk zakupów lub etap Twojego zamówienia, umożliwić Ci logowanie się do profilu Klienta Waldin i płynną nawigację na naszych stronach internetowych bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania lub korzystania z czatu na żywo.

W razie zablokowania niezbędnych cookies niektóre z funkcjonalności naszych stron internetowych mogą być niedostępne. Analizy korzystania ze stron oraz aplikacji Waldin (tzw. wydajnościowe cookies) Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny oraz aplikacji. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po nich. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową czy korzystał z aplikacji. Zapewnienia komfortu korzystania z naszych stron internetowych (tzw. funkcjonalne cookies) Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji.
Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.
Wyświetlania komunikatów reklamowych i ofert dopasowanych do Twoich preferencji / Umożliwienia udostępniania materiałów w Serwisach społecznościowych (tzw. reklamowecookie) Używamy cookies własnych i stron trzecich (tzw. zewnętrznych dostawców usług, w tym zewnętrznych platform reklamowych np. Google Doubleclick, Facebook, Salesforce, sieci wydawców) w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych, w ramach których docieramy do Ciebie z naszymi spersonalizowanymi komunikatami marketingowymi na naszych stronach, stronach naszych Partnerów i stronach zewnętrznych dostawców usług.

Cookies zapamiętują Twoją aktywność na naszych stronach internetowych, a po analizie tych informacji, zebrane dane mogą być przekazywane do zewnętrznych dostawców usług lub Partnerów, którzy wyświetlają nasze treści marketingowe na innych stronach.Używamy także naszych cookies i cookies stron trzecich w celach ograniczenia liczby wyświetleń, reklamy powiązanej, wykrywania nadużyć kliknięć, badań rynkowych, doskonalenia towarów, debugowania.Używamy cookies, które umożliwiają udostępnianie i polubienie materiałów na innych stronach. Technologia ta jest używana, gdy klikniesz odpowiedni przycisk Serwisów społecznościowych dostępny na naszej stronie lub gdy połączysz swoje konto lub angażujesz się w nasze treści na lub za pośrednictwem Serwisu społecznościowego, takiego jak Facebook, Instagram, Twitter lub Google+, Youtube. Wtedy odpowiedni Serwis społecznościowy zarejestruje taką aktywność. Informacje te mogą być powiązane z działaniami marketingowymi.

Serwisy społecznościowe mogą także zbierać informacje o Twojej aktywności na naszych stronach. Korzystamy z usług firmy i „Facebook Ireland” Korzystamy z usług firmy „Facebook Ireland” w celu tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych na ich podstawie, w tym tworzenia tzw. grup odbiorców niestandardowych (Custom Audiences), czyli osób, które mogą mieć podobne zainteresowania, i kierowania do nich naszych komunikatów reklamowych. Informacja o celach wykorzystywania cookies stron trzecich i zebranych za ich pomocą danych osobowych są dostępne w ich politykach prywatności / politykach cookies na ich stronach internetowych.

Linki do tych polityk są podane poniżej:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; https://www.facebook.com/policies/cookies/ Twitter: https://twitter.com/en/privacy; https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl; https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl AdForm: https://site.adform.com/privacy-center/overview
Optimizely.com https://www.optimizely.com/privacy/; https://www.optimizely.com/legal/cookie-policy/ Adkontekst.pl https://netsprint.eu/wp-content/uploads/2019/04/polityka-prywatnosci-i-cookies-Netsprint-SA.pdf
SalesForce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Za pośrednictwem ustawień plików Cookies na naszych stronach, dostępnych przy pierwszej wizycie oraz po kliknięciu w link „Ustawienia plików cookies” u dołu strony, możesz sam zdecydować które z kategorii odpowiadającym powyższym celom przetwarzania akceptujesz.

Pamiętaj jednak, że niezbędne pliki cookies pozostają zawsze włączone ponieważ są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania naszych stron lub aplikacji. Również za pośrednictwem ustawień przeglądarki, możesz podjąć decyzję o zablokowaniu zapisywania plików cookies w Twojej przeglądarce i zablokowaniu nam dostępu do nich, kiedy znowu odwiedzisz naszą stronę za pośrednictwem tej przeglądarki lub kiedy otworzysz komunikację od nas. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie akceptacji cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności naszych Stron.

Więcej informacji o tym jakie opcje oferuje Twoja przeglądarka, w tym jak odrzucić zapisywanie nowych cookies, jak usunąć dotychczas zapisane cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego cookie oraz jak zablokować działanie cookies znajduje się pod jednym z poniższych linków dotyczących najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Opera Safari Możesz też dowiedzieć się więcej o cookies i zarządzaniu nimi pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub klikając przycisk "Pomoc" w menu Twojej przeglądarki.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania cookies przez różne platformy korzystające ze spersonalizowanych reklam, w tym wycofać zgodę na przesyłanie personalizowanych reklam, możesz to również zrobić za pomocą strony: www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory. Nie zapobiega to umieszczaniu cookies, ale zawiesza wykorzystanie i zbieranie niektórych danych przez reklamodawców powiązanych z platformą.
Takie platformy zrzeszają wiele wiodących agencji reklamowych, jednak osoby trzecie, które instalują cookies przez stronę internetową mogą nie należeć do żadnej z platform, w związku z czym możesz dalej otrzymywać cookies od takich osób trzecich.

W zależności od Twoich preferencji dotyczących poszczególnych kategorii cookies, dane osobowe zebrane za pośrednictwem cookies możemy wykorzystywać, aby analizować Twoje preferencje i personalizować dostarczane Ci treści i komunikaty marketingowe (w tym oferty dopasowane). kat. Zewnętrznym dostawcom usług możemy udostępniać w tym celu ograniczone informacje o Tobie, np. spseudonimizowane adresy e-mail lub identyfikatory cookies.


IV. RODZAJ DANYCH


1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

- imię i nazwisko;  
- adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

- imię i nazwisko;  
- płeć;           
- adres dostawy;    
- numer telefonu;  
- adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia;   
- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);         
- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.


V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.


VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI


1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.


VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.


VIII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło