Firma „WALDIN” Kolekcja Dziecięca w okresie od 16.10.2020 do 30.11.2022 realizowała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy WALDIN poprzez zaoferowanie innowacyjnego łóżeczka dziecięcego będącego wynikiem prac B+R przeprowadzanych w firmie Wnioskodawcy”.

Projekt realizowany był w ramach Działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było  wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci wielofunkcyjnego łóżeczka dziecięcego, pokrytego lakierem antybakteryjnym, stanowiącego wynik własnych prac B+R.

W celu wdrożenia produktu do sprzedaży, firma dokonała inwestycji mającej na celu rozbudowę infrastruktury produkcyjnej oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych.

Rezultatem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku, a także wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 3 686 023,46 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 936 36 zł

fundusze-europejskie-03.png
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb.jpg
PODKARPACKIE.jpg
europejski-fundusz.png

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło